به فکر خودت باش!

وفتی تو یه رابطه هستی .

فکر میکنی اگه طرف بذاره بره کارت تمومه،داغون میشی...

این حس انقد شدید میشه که تو چشاتو رو خیلی چیزا میبندی تا این رابطه تموم نشه.

کاش این موقع ها بدونیم چرا میشه ،میشه بعد تو هم خوشحال بود حتی خوشحال تر.

نترسیم از آینده  ،اول به فکر خودت باش

 feeling:متفکر intelligence

/ 0 نظر / 17 بازدید