من واسه تابسون برنامه ریزی میخوام بکنم ......نخند عوضی ......مشروط شدم آدم شدم..دیگه.

ببین اول اینکه تکلیفمو نمیدونم پرورش ماهی میدن بهمون یا نه  2راه داریم پس:

اگه ندن خوبه چون 3 تا درس اختصاصی واسمون گذاشتن .هر کدوم 4 واحدی یکی هم 5 واحدی که میشه 13 تا یه تربیت بدنی هم دارم میشه 14 تا.

حالا اگه بدن من باید یکی از درسهای اختصاصیمو حذف کنم 4 واحدی .تغذیه دام که نه فیزیو هم 5 واحدی نه میمونه بهداشت که خیلی هم سخته اینو میتونم برندارم اگه برندارم .

میشه جاش یه پرورش ماهی بردارم با یه درس عمومی تمره بده.

خدا کنه ندن این ترم بابا عملیات نمیشه رفت که کلا از تو امتحان حذفش کنن.

الان من نمیدونم بهداشت و پرورش دام پیشنیاز کدوم درساس!

 

لعنتی ،چقد عقب افتادم باید تازه تو تابستون درسهای بافت آناتومی و فیزیو بیوشیمیو بخونم.

تازه دوس دارم ختما ختما کلاس شنامو برم .ینی اگه نرم هیچیگریه

رانندگیه لعنتیه مردهشور برده هم مونده اگه نرم این هم کلاس رفتم باطل میشه .

این یکی خیلی ضروریه .

ماه رمضونم نزدیکه دیگه هیچ جا نمیشه رفت.

زودتر باید کارمو راستو ریس کنم.

پ.ن:اس دادم به دوستم داری درس میخونی واسه علوم پایه میگه آره یکم ......ینی حرصمو درآورده کلافه

خدایا نمیخوام تنبل باشم دیگهگریهگریه

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
آني

فقط يه تنبل مي تونه حال يه تنبلو بفهمه!