اینا کیان آخه؟

ینی انقد بدم میاد از اینایی که فیسشونو پر میکنن از شعر و جمله هایی که تهش عشق شکست خورده اس.بعدم عکس پروفایلشونو میذارن یه عکس تووووووپ که ینی الان دلت بسوزه ....منواز دست دادی.

نه تو رو خدا نوشته:

گرگ در لباس گوسفند.

یا اینو نیگاه :

ازگرگ های درنده نمی هراسم ؛
که به جسمم حمله کنند ...
 تمام ترسم از آدمهای گرگ نماییست ،
که روحم را پاره پاره کردند !

گریهگریه

از همین پست های کوفتو زهره مار.

بابا خودتو کنترل کن از فیس ضایع تر نیس به خدا!!!!!!!

باز از این بدترم هس وبلاگ هایی که نویسنده اش حالتو به هم میزنه مثلا میگه :صب با شوشو رفتیم تفریح سبزینی فقط باید بگمن از جلو چشام خفه شو.

باز از این بدتر ترم دیدم مثلا از این دخترایی که ذوب در ولایته یه نره خری هستن طرف جلوی چشاش بهش خیانت میکنه ولی میگه : نه من میبخشمت من به دستتات نیاز دارم تو خیلی مردی و......ابله

یه دلیلو منطقایی های عجیبی هم میارن که نه دوستم داره ،ایییییییییییششششششششش

feeling :کلافه

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید