روزهـــــــــــــــای بلوطی ♥

خاطره-چرندنامه-خزعبلات ذهن مالاخولیایی و.........

 
من اگر نیکم اگر بد تو لرو خود را باش....
نویسنده : شاه بلوط - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۳
 

تعجبسلام بچه ها

یادتون سالاد و این قضایا...

چقد اذیتم کرد؟

بعدن یکم عذاب وجدان گرفتم که شاید دلشو شکوندم .یه پیام از تو اف.بی دادم بش که ببخشید و برات آرزوی خوشبختی میکنم و... ار این حرفا.

بعد اون جواب منو واقعن بد داد :

نوشت :آره خوب شناختمت.من با تو بهم زدم میخواستم امتحانت کنم ولی تو...فلانو فلان...

من هم گفتم شعور این بشر در همین حده!!من آرزوی خوبی واسه اش کردم این اینطوری جواب منو میده.

همین یه هفته پیش بلکم یه ریزه بیشتر دوباره به من اس داد:

اگه روت نمیشه من بهت اس دادمو ...دلم برات تنگ شدو ...آدم قدر چیزایی که داره رو نمیدونه وقتی میره میفهمه...به من گفتن تو خیلی تغییر کردی.

بعدن فهمیدم به همون همکلاسیم زنگ زده  آمار منو گرفته اونم گفته این این ترم خیلی تغییر کرده و تیپ میزنه  !(ینی انقد مریض مغزی داریم)

داشتم از کنجکاوی جر میخوردم که این کیه آمار منو داده.

و دروغ نمیگم من هنوزم از این سالاد خوشم میومد.بنابراین باهاش ادامه دادم دوستیمو...

آقا یه هفته نشد اصن یک دروغایی به من میگفت عجیب ...مثن من میدونستم از همون همکلاسیه آمار منو گرفنه بعد به جون مادرش و قرآن و خدا قسم میخورد نهتعجب.یا یه دفه پشت تلفن هی زنگ زد به من من ج نداده بودم بعد دوباره زنگ زد ج دادم. حرف نزدم اونم فک کرد من ج نمیدم گوشی روشنو گذاشت کنار:

بعد من شنیدم به دوستش گفت:نه اینو ادد نکن ممکنه هک باشه.بعد گفت :خواهر ×××ه جواب نمیده.

ینی من موندم.

یهو گوشیو برداشت دید من رو خطم گفتم:فحش دادی ؟گفت:آره خوب چی شده مگه؟

منم گوشیو قطع کردم.

بعد اومد تو وی چت هی خودش هی دوستش قسم آیه که به تو فحش ندادیم.منم گفتم شاید راس بگه ...

بعد یه شب یه اس داد مثن به دوستش داده بود ولی به من اومده بود:که من شاه بلوطو دوس دارم من به دشمنم بد نمیکنم جه برسه به شاه بلوط ولی اون دوستاش بدن دارن زیرآب منو میزنن.

بعد یه اس دیگه:با شیما میخوای بری قهوه خونه؟من نمیدونم!

ینی منو خر فرض کرده بود .

یا مثن میگفتم منو دوس پسر دوستم بریم بیرون .میگفت:نه نمیتونی تو بری چون پسره با دختره بهم میزنه بعد تو هم یه دلی به اون داشتی میری با اون دوس میشی تعجبولی اگه منو تو و دوستت بریم مشکل نداره!!!

یا من تاکید کردم به همکلاسیم نگو با من دوستی .قول داد.

دیدم رفته گذاشته کف دست طرف!!!

من نمیدونم اصن این رفتارا رو از این دیدم حالم واقعن ازش بهم خورد.

 گفتم :سالاد خان ما به درد هم نمیخوریم ...خدافظ شما!

یه دو روز گذشت باز شروع کرد به گفتن اینکه تو خائنی و بی وفایی.

دیدم این آدم روانیه حالا با پرخاشگری ج ندادم بهش .ولی باز شروع کرد به اینکه ما به همیرسم و تو  به من زدی منم به یکی دیگه میزنم!

دیگه آخراش داشتم دیوونه میشدم گفتم:آقای محترم شما خیلی دروغگویی من با
آدم دروغگو نمیتونم بسازم.

شروع کرد به اینکه:تو خائنی من از تو مدرک دارم .تو پستی!!!بی وفایی!!

منم گفتم:مدرک داری رو کن.من از کسی نمیترسم چون کاری نکردم.

گفت:نه فک کن ندارم ولی تو خائنی !

منم گفتم:من آگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش/هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.

اونم یه شعر در مورد خائن هایی که مثه سگن گفت.

منم گفتم :من دیگه شما رو نمیشناسم ..بنا به دلایل خودم این دوسیو ادامه ندادم .پس به من توهین نکن من به شما توهین نکردم.

اونم گفت:تو به من یه چیزی بدهکاری .یه تف تو صورتت .

منم گفتم:ممنون .خداحافظت باشه.

----------

نخواستم منم مثه اون بهش فحش بدم ولی کلن از همه چیم بلاکش کردم  ولی خیلی از این توهینش ناراحت شدم و کلی گریه کردم.ینی بشر تا این حد روانی من ندیده بودم در این حد بود که میگفت واسه چی میری وی چت و فیس بوک تو سرو گوشت میجنبه!

تو که دو هفته من با تو به هم زدم معلوم نیس به چن نفر شماره دادی.(آخه من گفته بودم شماره اون همکلاسیتو دارم ولی دوست معمولی هستیم منم تا حالا بهش زنگ نزدم میتونی بری بپرسی)اینم سر این قضیه گیر میداد.حالا انگار این شوهره منه .دوست بودیم بعدم تموم شده رفته .

این رفتار واقعن به نظر شما درسته؟با این آدم میشد ادامه داد!!!کسی که انقد دروغ میگه!توهین میکنه!!بچه اس!!!!!!!

امیدوارم دیگه ول کنه کاری به کارم نداشته باشه.

--------------

دوستام جالب نیستن خودمم میدونم اهل درس و ای حرفا نیستن همش حاشیه.

این ترم به خیر بگذره.

پست آهنگ :موسیقی متن فیلم Love Story با صدای Andy Williams

دانلود آهنگ

 

Where do i begin To tell the story  

گفتن این قصه را از کجا شروع کنم؟


Of how grateful love can be

که چقدر
عشق می تواند مطبوع باشد


The sweet love story

از داستان
شیرین عشق


That is older than the sea

که
داستانیست قدیمی


That sings the truth
about the love she brings to me

که حقیقتی از آن دختری را که عشق را
برایم به همراه آورد توضیح می دهد

Where do I start

از کجا شروع کنم؟

 

With the first hello She gave the meaning
ا اولین سلامشمعنا
بخشید


To this empty world of
mine

به این
دنیای پوچ من

That never did Another love another time  

که هیچ عشق و هیچ زمان دیگری چنین کاری
را نکرد

She came into my life And made a living fine  

او وارد زندگیم شد و زندگی را برایم
شیرین کرد

She fills my heart

او قلبم را
پر کرد
 

She fills my heart

او قلبم را
پر کرد

With very special things

با تمام
چیزهای استثنایی

With angel songs

با آواز
فرشتگان

With wild imaginings

با تمام
تصورات دیوانه کننده

She fills my soul With soo much love

او روح مرا پر از عشق کرد

That anywhere i go Im never lonely  

بطوری که هر جا که می روم احساس تنهایی
نمی کنم!

With her along who could
b lonely

که میتواند
تنها باشد وقتی که با اوست؟!


I reach for her hand

به دستانش
می رسم


Its always there

همیشه
آنجاست


How long does it last

چقدر طول
خواهد کشید؟


Can love be measured by
the hours in a day

ایا میشود
عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟


I have no answers no

نه، من هیچ
جوابی برای این سوال ندارم!


But this much i can say

ولی تنها
میتوانم بگویم


I know ill need her till
this love song burn away

که میدانم
به او نیاز خواهم داشت، تا این نغمه عاشقانه بسوزد


And she;ll b there...

و او آنجا
خواهد بود. . .


How long does it last

چقدر طول
خواهد کشید؟


Can love be measured by
the hours in a day

ایا میشود
عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟


I have no answers no

نه، من هیچ
جوابی برای این سوال ندارم!


But this much i can say

ولی تنها
میتوانم بگویم


I know ill need her till
this love song burn away

که میدانم
به او نیاز خواهم داشت، تا این نغمه عاشقانه بسوزد


And she;ll b there...

و او آنجا
خواهد بود. . .